Valgte Embedsmænd

Overmester

Lene Primdahl
  • 26502237

Undermester

Mergith Berg Houbak
  • 22849943

Sekretær

Lone Mariager

Kasserer

Anette Bak Jørgensen
  • 40505135

Skatmester

Else Marie Graven

Fungerende eksmester

Aase Dorthea Steffensen
  • 61669472

Storrepræsentant

Hanne Larsen
  • 50421288

Storrepræsentant

Lilly Helene Jensen